cecaIKONA (grč: είκών, od glagola εϊκω - ličim), sveti lik; sveta slika koja simbolizuje Gospoda Isusa Hrista, lik Svete Trojice, Bogorodicu, Anđele, svetitelje, kao i scenske likove; u Crkvi, važna kao komponenta crkvenosti i jedna od bitnih karakteristika pobožnosti. Ona je vizuelno saopštavanje nevidljive božanske stvarnosti i jedno od sredstava za postizanje cilja spasenja. U istoriji Crkve ikona ima odlučujuću ulogu. Na prvom mestu, primena ikone je u bogosluženju (pored molitvene primene). Zatim, ikona ima posredničku funkciju, jer predaje nevidljivu silu svetosti lika na njoj. Pored toga, u istoriji Pravoslavlja, poznate su i čudotvorne ikone (kod nas je poznata ikona Bogorodice koja se čuva u manastiru Pećke Patrijaršije, kao i druga u Čajniču).
ikonePrva Jerusalimska ikona Majke  Božije po Predanju, oslikana je od strane Svetog Luke, Apostola i jevanđeliste, 15. godine posle Vaznesenja Gospoda Isusa Hrista, u Getsimaniji. 463. godine je prenešena u Carigrad u vreme cara Lava Velikog (457-474) i postavljena u hramu posvećenom Bogorodici. Sveti otac Jovan Damaskin govori o ovoj temi i kroz jednu interesantnu priču. U vreme Hrista nekakav car Avgar carovao je u gradu Edesi i poslao je dvorskog slikara da naslika lik Hristov. Slikar nije uspeo zbog zaslepljujućeg blistanja Njegovog lica; a Gospod je prislonio na svoje božansko i životvorno lice jedan ubrus i izobrazio na njemu svoj lik, te ga poslao Avgaru koji je to i želeo.
Episkop Nikolaj Velimirović govori o tome da su ikone mnogo više nego simbol našeg poštovanja Hrista. On kaže da su osvećene ikone kanali moćne Božije blagodati koja leči, preporađa, prosvećuje, ohrabruje i opominje. Gospod Bog toliko voli svoje svetitelje i mučenike tako da daje moć čak i njihovim likovima kada se poštuju i njihovim imenima kada se prizivaju.

nova slika za naslovnu

View the embedded image gallery online at:
http://pravoslavneikone.org/#sigProGalleria68dd2b8090

Design © bojovicdejan.com - Pravoslavne ikone All rights reserved.