Sv. Jovan Krstitelj

20. januar - “Najveći od žene rođeni“ slavi se više puta u godini, ali najviše svećara ima ovoga dana. Među jevanđelskim ličnostima koje okružuju Spasitelja, Jovan Krstitelj zauzima posebno mesto, kako po načinu svog dolaska u svet, tako po načinu života u njemu. Naročito svečano ovaj praznik se praznuje u hramovima koji su njemu posvećeni, kao što su hram na Jordanu, gde je on krstio Gospoda, hram u Sevastiji, gde ga je Irod posekao, hram u Antiohiji, gde je jevanđelist Luka doneo njegovu desnicu… On je jedini prorok koji je svetu mogao rukom pokazati Onoga koga je prorokovao. Desnica Svetog Jovana Krstitlja, koja je krstila Gospoda na Jordanu, sada se nalazi u Cetinjskom manastiru.

Design © bojovicdejan.com - Pravoslavne ikone All rights reserved.