Sv. Varvara

Ova sveta Hristova devica živela je krajem trećeg i početkom četvrtog veka u gradu Heliopolju u Egiptu. Poticala je iz bogate, ali idolopokloničke porodice. Njen otac Dioskor bio je značajna i cenjena ličnost u gradu. Slavi se 17. decembra po novom ili 4. decembra po starom kalendaru.

Design © bojovicdejan.com - Pravoslavne ikone All rights reserved.