Vinova loza Gospoda

"Ja sam pravi čokot, a Otac je moj vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne daje ploda on odrezuje i svaku koja daje ploda, čisti, da više ploda donese. Vi ste već očišćeni rečju koju sam vam govorio. Ostanite u meni i ja ću u vama. Kao što loza ne može sama od sebe ploda dati, ako nije na čokotu, tako ni vi, ako u meni ne ostanete. Ja sam čokot a vi ste loze i ko bude u meni i ja u njemu,on će mnogo ploda doneti, jer bez mene ne možete ništa činiti."

Design © bojovicdejan.com - Pravoslavne ikone All rights reserved.